Chính sách bảo hành

  1. Hình thức bảo hành sản phẩm

Các sản phẩm do MTTS sản xuất và cung cấp cho khách hàng sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành của MTTS được quy định rõ trong Hướng dẫn sử dụng kèm theo từng sản phẩm.

Nếu Quý khách có nhu cầu bảo hành, bảo trì đặc biệt, xin vui lòng liên hệ với đại lý hoặc nhà phân phối gần nhất của MTTS để bổ sung hoặc thay đổi hình thức bảo hành, bảo trì cho phù hợp với điều kiện cụ thể của Quý khách hàng.

  1. Quy định về trách nhiệm bảo hành sản phẩm

MTTS có trách nhiệm bảo hành sản phẩm do lỗi của nhà sản xuất dựa trên thời gian sử dụng sản phẩm của khách hàng kể từ ngày hàng hóa, sản phẩm được giao bất kể khách hàng có phiếu bảo hành hay không. Khi có sản phẩm yêu cầu được bảo hành, khách hàng cần cung cấp số seri của sản phẩm và MTTS sẽ dựa vào dữ liệu nội bộ để biết thời gian giao hàng và sử dụng sản phẩm để đánh giá sản phẩm đó có còn trong thời gian bảo hành miễn phí hay không và có hướng giải quyết phù hợp nhất đối với sản phẩm đó.

MTTS không cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng cho các sản phẩm không phải do công ty sản xuất.

  1. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí

Sản phẩm hết thời gian bảo hành.

Các hỏng hóc do người sử dụng gây ra như: rơi vỡ, để Pin chảy nước, bị ẩm, rơi xuống nước, sử dụng không đúng theo Hướng dẫn sử dụng sản phẩm.